เว็บไซต์ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกจังหวัดบุรีรัมย์ โดย โรงพยาบาลห้วยราช ท่านสามารถจองคิวคัดกรองต้อกระจกได้ที่ไลน์
เพิ่มเพื่อน

: ติดต่อสอบถาม Facebook

ต้อกระจกคืออะไร...

โรคที่เลนส์ตามีการขุ่นมัว มักพบเมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่เลนส์ตาจนทำให้เลนส์ตาค่อยๆขุ่นมัว

อาการโรค

- มองเห็นไม่ชัดอย่างช้า ๆ
- เห็นภาพมัว เป็นฝ้าคล้ายหมอกบัง
-เห็นภาพเป็นสีเหลืองซีดจางลง
-มองเห็นในที่สลัวได้ดีกว่าที่แสงจ้า แพ้แสงจ้า
-มองเห็นเป็นวงแหวนรอบหลอดไฟหรือแสงไฟ
-เห็นภาพซ้อน
-สายตาสั้นเพิ่มขึ้น อาจต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆ

การรักษาโรค

อาการเล็กน้อย สามารถใส่แว่นตาเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น แต่ถ้ามีอาการมาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มียาหยอดตา หรือยารับประทานใด ที่สามารถรักษาต้อกระจกได้